Általános Szerződési Feltételek

 • “BABABOLT SÁRVÁR” Web áruház üzemeltetőjének / eladó adatai:
  Piramis Sárvár KFT.
  Cím: 9600 Sárvár Dózsa Gy. U.4.
  Cégjegyzékszám: 18-09-105134
  Adószám: 12877254-2-18
  Számlaszám: 72700253-10015940 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

  • Üzlet: “Micimackó” bébi és gyermek szaküzlet
   Sárvár, Batthyány u. 5. /fő utca/
  • Üzlet: “Yo-Yo Kids” gyermekruházati szaküzlet
   Sárvár, Batthyány u. 17-19. /fő utca/

  Kapcsolattartó neve: Csonkáné Kalauz Bernadett
  Mobilszám: 0620/313-5249
  E-mail: babahaz@bababolt.org
  Webáruház online elérhetőségei: www.bababolt.org

 • Az internetes vásárlás a távollevők között megkötött szerződések közé tartozik, (17/1999.(II.5) Korm. Rendelet), a szerződéskötésre a kereskedő és a vásárló egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A vásárló, megrendelő az eladó által üzemeltetett internetes áruházban (web áruház) virtuális módón, e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket.
  A virtuális vásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon található termékkatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának ellenőrzését, a teljesítési és szállítási feltételek, lehetőségek kiválasztását, a megrendelés leadását, valamint az eladótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.
  A Piramis Sárvár Kft. által üzemeltetett web áruházban azon regisztrált magánszemélyek, illetve jogi személyek vásárolhatnak, akik:

  • Interneten (e-mail) rendelnek (levélben, telefonon, stb. nem áll módunkban rendelést elfogadni).
  • A jelen üzletszabályzatot elfogadják.
 • Személyes adatok védelme
  A vásárlók személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. Törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga és lehetősége van elérni, helyesbíteni, illetve törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
  A Piramis Sárvár Kft a vevők adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi esetleges bizonyítása érdekében tárolja, illetve a Szállítási információkban megjelölt futárcégnek átadja. Ezen adatokat a futárcég semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve továbbadni.
 • A szerződés alakja és létrejöttének időpontja
  Online módon kötött szerződés távollevők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A regisztrációs lap kitöltésével és elektronikus úton való továbbítással az áruház üzemeltetőjéhez, annak elektronikus, automatikus visszaigazolásával (amely még nem minősül a megrendelés visszaigazolásának) az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a web áruház üzemeltetője az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Ezáltal a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a web áruház a szállítás napját és a megrendelt terméket/termékeket egyeztette a megrendelővel, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.
  A termék átvételének időpontját a termékhez csatolt és a futárszolgálat alkalmazottja által aláírt szelvénnyel bizonyíthatjuk. (A postázandó számlán nem feltétlenül a termék átvételének pontos ideje szerepel)
 • A vásárlástól való elállás joga
  A vásárlónak jogában áll a megrendelését követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondását jelezheti e-mailben, telefonon, írásban vagy személyesen. A vevő az áru átvételét követő 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5) Korm. Rendelet 4.§ és 5.§ szerint. A vevő köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
  Az eladó kötelezettsége a termék vételárát fogyasztó részére legkésőbb 30 naptári napon belül visszatéríteni.
  A vállalkozás követelheti a vásárlótól a termék nem rendeltetésszerű használatából (ha ez fennálló tényként bizonyítható) eredő kár megtérítését.
  A szerződéstől való elállás esetén tehát nem kell magyarázatot adni döntésünk okára, akkor sem, ha a termék a szerződésnek megfelelően hibátlanul működik, rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az eladó elállási jogunk gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez.
 • Szavatosság, garancia
  Az eladó szavatossági és jótállási felelőssége a Ptk-ban, a 151/2003.(IX.22.) Korm. Rendeletben, a 49/2003 (VII.30.) GMK rendeletben foglaltak az irányadók.
  Az eladó kizárólag új, garanciális terméket értékesít, melyek I. osztályúak és rendelkeznek a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel.
  Az eladó az általa eladott 10.000 Ft-nál nagyobb értékű termékre általánosan, az átvételtől számított 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és annak időtartama a termék garanciajegyén van feltüntetve.
  Jogos minőségi kifogás esetén az eladó biztosítja a termék javítását vagy cseréjét, de csak számla és garanciajegy ellenében.
  Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye.
  Kérjük, hogy a számlát, nyugtát és garanciajegyet mindig őrizze meg garanciális esetekre!
  A garanciális idő letelte után is forduljon hozzánk bizalommal, segítünk szakszerű szerviz bevonásával, illetve alkatrész utánpótlással vagy javíttatással